Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 30/5, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho ba công ty chứng khoán là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Chứng khoán Sài Gòn.

Theo đại diện HNX, đây là các công ty chứng khoán đầu tiên được chấp thuận là thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Sở. Theo đó, các công ty chứng khoán này sẽ được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán phái sinh với HNX.

Theo quy định, những công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính, cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến HNX.

Ngoài ra, các công ty này cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký.…/.