Sau hai ngày làm việc, chiều 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) đã bế mạc.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, 51 tuổi, thạc sỹ, cử nhân Luật, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa VIII được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa IX.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã tập trung thảo luận sâu theo các vấn đề gợi ý của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nêu ra trong buổi khai mạc.

Đại hội cũng xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2010-2015 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tập trung huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; phấn đấu xây dựng Vĩnh Long trở thành một tỉnh trung bình khá ở khu vực và tiến tới đạt trên mức trung bình khá so với cả nước trong những năm tiếp theo.

Đại hội đã nhất trí thông qua 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cho nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó, hầu hết các chỉ tiêu phấn đấu của Đảng bộ đưa ra trong nhiệm kỳ này đều cao hơn các chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) tăng bình quân 13%/năm; GDP bình quân đầu người 1920 USD/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 68.400 tỷ đồng; tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đến năm 2015 là 55%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo là 35%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 2%.

Đại hội cũng xác định cụ thể 2 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 chương trình mục tiêu để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Hai khâu đột phá của Đảng bộ trong 5 năm tới là ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật đầu mối (giao thông, điện, nước sạch, hạ tầng công nghệ thông tin...) nhằm tạo nền tảng khai thác tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, tăng cường đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo ở tất cả các bậc học, cấp học.

Các chương trình mục tiêu của tỉnh bao gồm chương trình thu hút đầu tư; chương trình đào tạo nhân lực, chuẩn hóa cán bộ công chức; chương trình phát triển đô thị và nhà ở xã hội; chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu 54 người vào Ban chấp hành Tỉnh ủy và 14 người được bầu vào Ban Thường vụ khóa IX.

Ông Nguyễn Văn Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Phạm Văn Lực, Bí thư huyện ủy Trà Ôn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015.

Chiều 20/10, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung để chung tay góp sức cùng cả nước giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống trong và sau khi lũ rút./.