Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Tại Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX.

Ông Nguyễn Hoàng Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa XIII và bà Lưu Thị Ngọc Sương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa XIII được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020.

Kỳ họp cũng bầu Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng và phó trưởng ban các ban Pháp chế, Kinh tế - ngân sách, Văn hóa-xã hội, Dân tộc.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016; ông Mai Anh Nhịn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016 và bà Lê Thị Minh Phụng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang còn bầu 18 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và 32 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. /.