Bà Hồ Thị Kim Thoa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Quyết định miễn nhiệm chức Thứ trưởng của bà Hồ Thị Kim Thoa được Thủ tướng ký sau khi Ban Bí thư có quyết định ngày 11/8 miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương với bà Thoa.

Theo quyết định của Thủ tướng, nhiệm vụ của bà Thoa sau khi bị miễn nhiệm sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công.

Trước đó vào ngày 31/7, Ban cán sự Đảng Chính phủ có nhận được báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về đơn xin thôi việc của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.

[Ban Bí thư miễn nhiệm chức vụ đảng của bà Hồ Thị Kim Thoa]

Ngày 8/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (số 87-BC/UBKTTW, ngày 04/8/2017) và ý kiến của các cơ quan có liên quan về việc thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, căn cứ Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 2/10/2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, Ban Bí thư quyết định miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa./.