Cử tri Ba Lan bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Warsaw. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 26/10, kết quả chính thức cho thấy Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) chủ trương bảo thủ do nhân vật hoài nghi châu Âu Jaroslaw Kaczynski lãnh đạo đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Ba Lan, qua đó chấm dứt 8 năm cầm quyền của phe theo đường lối trung dung.

Ủy ban bầu cử quốc gia Ba Lan nêu rõ PiS giành được 37,58% số phiếu bầu, song không xác nhận thế đa số tuyệt đối trong quốc hội của đảng này theo như kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu.

Xếp thứ 2 là Đảng Cương lĩnh Công dân (PO) có quan điểm tự do với 24,09% số phiếu. Ba đảng khác cũng có ghế trong quốc hội, tuy nhiên, phe cánh tả đã lần đầu tiên bị loại khỏi Hạ viện kể từ khi Ba Lan xác lập một thể chế dân chủ 25 năm trước./.