HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 14 tháng 10 năm 2019 – Tonly Electronics Holdings Limited (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là: 01249) đã công bố doanh thu bán hàng (chưa được kiểm toán) của quý 3/2019 (kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2019) cho các sản phẩm chính của mình.

Theo đó, trong quý 3/2019, doanh thu bán các sản phẩm chính của Tonly Electronics đạt gần 2,405 tỷ dollar Hồng Kông, tăng 2,2% so với quý 2/2018. Tính chung, trong 3 quý đầu năm nay, doanh thu bán các sản phẩm chính của Tập đoàn đạt 5,849 tỷ dollar Hồng Kông, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do hoạt động bán các sản phẩm âm thanh, tai nghe và sản phẩm phụ trợ của Tập đoàn.

Sản phẩm âm thanh hiện đã trở thành mảng kinh doanh chính của Tập đoàn, đặc biệt là loa thông minh. Doanh thu bán các sản phẩm âm thanh trong quý 3/ 2019 đạt 1,949 tỷ dollar Hồng Kông, tăng 1,6% so với quý 3/2018. Tính chung, trong ba quý đầu năm nay, doanh thu bán các sản phẩm âm thanh đạt 4,452 tỷ dollar Hồng Kông, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 3/2019, doanh thu bán mặt hàng tai nghe đạt 224 triệu dollar Hồng Kông, tăng 16% so với quý 3/2018. Tính chung, trong ba quý đầu năm nay, doanh thu bán hàng mặt hàng tai nghe đạt 645 triệu dollar Hồng Kông, tăng 47,0% so với cùng kỳ năm ngoái.Tập đoàn sẽ tiếp tục tăng cường phát triển công nghệ tai nghe True Wireless Stereo (TWS) và chức năng tương tác bằng giọng nói của tai nghe để tăng thị phần. Tai nghe TWS thường được giao đến cho khách hàng theo lô hàng lớn.

Trong quý 3/2019, doanh thu bán các sản phẩm video của Tonly Electronics đã giảm 49,5% so với quý 3/2018, chỉ đạt khoảng 43 triệu dollar Hồng Kông và ghi nhận mức giảm 48,2% trong ba quý đầu năm xuống còn 180 triệu dollar Hồng Kông. Sự sụp giảm này chủ yếu là do sự suy thoái chung của thị trường video.

Tương tự, trong quý 3 năm 2019, doanh thu bán các sản phẩm liên quan đến Internet vạn vạt (IoT) chỉ đạt 19 triệu dollar Hồng Kông, giảm 52,3% so với quý 3/2018 và tính chung trong 3 quý đầu năm nay, doanh thu cũng giảm 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 96 triệu dollar Hồng Kông. Sự suy giảm chủ yếu là do tác động của việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và khách hàng. Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng khả năng đổi mới sản phẩm, cũng như tối ưu hóa cơ cấu khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Do được hưởng lợi từ việc đưa các sản phẩm thành phần của Công ty Quảng Đông-Optron-Electron Corp, một công ty con của Tập đoàn, vào doanh thu bán các sản phẩm phụ trợ của Tập đoàn kể từ quý 1 năm 2019, nên doanh thu bán các sản phẩm phụ trợ đạt 170 triệu dollar Hồng Kông trong quý 3 năm 2019, tăng khoảng 46,7% so với quý 3/2018. Tính chung, trong 3 quý đầu năm nay, doanh thu bán các sản phẩm phụ trợ của Tập đoàn đạt 475 triệu dollar Hồng Kông, tăng 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu bán hàng chưa kiểm toán (1.000
dollar Hồng Kông)
Quý 3/2019 Quý 3/2018 Thay đổi
so với năm trước (%)
3 quý đầu năm 2019 3 quý đầu năm 2018 Thay đổi
so với năm trước (%)
Sản phẩm âm thanh (1) 1.949.370 1.918.964 1,6% 4.451.949 3.931.722 13,2%
Tai nghe 223.659 192.809 16,0% 645.133 438.940 47,0%
Các sản phẩm video(2 ) 42.868 84.940 -49,5% 179.945 347.327 -48,2%
Sản phẩm lien quan IOT liên quan 18.734 39.283 (3)-52,3% 96.412 118.906 -18,9%
Các sản phẩm phụ trợ (4) 169.939 115.864 46,7% 475.316 302.179 57,3%
Tổng 2.404.570 2.351.860 2,2% 5.848.755 5.139.074 13,8%

(1) Chủ yếu bao gồm loa thoại thông minh, loa không dây, loa soundbars, rạp hát tại nhà (home theatre) và loa mini

(2) Chủ yếu bao gồm đầu DVD, đầu phát BD, set top box OTT (thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình và sau đó chuyển dữ liệu hình ảnh và âm thanh lên màn hình) và các sản phẩm khác

(3) Chủ yếu bao gồm phích cắm thông minh, cổng thông minh và các sản phẩm IoT khác

(4) Chủ yếu bao gồm lớp vải bọc bên ngoài cho sản phẩm, các bộ phận cấu trúc phun nhựa, loa, mô-đun không dây và các thành phần khác

Lưu ý: Các sản phẩm trên không bao gồm tất cả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và thông tin trên không phản ánh hoàn toàn hiệu quả hoạt động của Tập đoàn trong thời gian được xem xét. Các số liệu trên đều chưa được kiểm toán.

Thông tin về Tonly Electronics

Tonly Electronics Holdings Limited (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là: 01249) là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm thông minh công nghệ cao, với lợi thế công nghiệp cạnh tranh, chủ yếu tham gia nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất và bán các sản phẩm âm thanh và video cũng như các sản phẩm kết nối thông minh không dây. Tonly Electronics cũng đang phát triển thành doanh nghiệp thông minh và cam kết trở thành nhà cung cấp giải pháp loT thông minh một cửa, dựa trên công nghệ điện tử âm thanh và không dây.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website www.tonlyele.com.