Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu, huy động 500 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương, kỳ hạn 5 năm do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hành.

Phiên đấu thầu được thực hiện theo Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016, mục đích huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu chi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cụ thể, phiên đấu thầu thu hút năm thành viên tham dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 1.200 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần khối lượng gọi thầu.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 500 tỷ đồng  trái phiếu chính quyền địa phương, kỳ hạn 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,77%/năm (đạt tỷ lệ 100%).

Đại diện Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Tỉnh sử dụng cho các dự án phát triển an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh (năm 2016 và giai đoạn 2016-2020) theo thứ tự ưu tiên sau: Dự án đường Phước Hòa – Cái Mép, Dự án hệ thống kênh nội đồng Hồ Sông Ray, Dự án Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Như vậy, trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định, thanh toán 1 năm/lần, gốc được hoàn trả khi đáo hạn, nguồn vốn chi trả lãi gốc từ ngân sách của tỉnh.

Theo đó, chủ sở hữu trái phiếu được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu, cầm cố trong các quan hệ tín dụng và quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi phát hành, trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết, giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.