Đồng bào các dân tộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum hăng hái đi bầu cử. (Ảnh: Viết Tôn/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử các tỉnh Hà Giang, Kon Tum và Vĩnh Long đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Các tỉnh đã bầu đủ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, cử tri của tỉnh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 1 đại biểu nữ, 6 đại biểu tộc thiểu số; người có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất là 93,53%.

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, cử tri bầu đủ 60 đại biểu. Trong số người trúng cử có 20 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 33,33%; 40 đại biểu dân tộc thiểu số, chiếm 66,67%; số đại biểu có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 95%; số đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 86,66.

Tỉnh Hà Giang không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại, bầu cử thêm.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum cho biết đã bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tỉnh có 318.320 cử tri tại 13 đơn vị bầu cử ở 10 huyện, thành phố tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt tỷ lệ 99,93%.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long công bố, tỉnh đã bầu đủ số lượng 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Về cơ cấu đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh: đại biểu nữ là 14 người (28%); đại biểu dưới 35 tuổi có 5 người (10%); đại biểu ngoài Đảng có 3 người (6%); đại biểu tôn giáo có 3 người (6%)./.