Ba Tran Thi Dieu Thuy tai dac cu Chu tich Lien doan Lao dong TP.HCM hinh anh 1Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy phát biểu khai mạc đại hội. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 30/6, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành mới gồm 61 thành viên. Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngay sau Đại hội, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung xây dựng chương trình hành động để hiện thực hóa các nội dung trọng tâm Nghị quyết đã đề ra. Đó là nâng cao trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm trong tình hình mới; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước mắt Công đoàn Thành phố sẽ thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; đổi mới công tác lãnh đạo, nội dung, hoạt động, phong trào công nhân lao động nhằm đáp ứng nhu cầu tình hình mới và nguyện vọng của người lao động.

Trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ Công đoàn trong việc tập hợp, thu hút, kết nạp người lao động vào tổ chức, nhất là lao động ở khu vực kinh tế phi chính thức; hướng đến xây dựng tổ chức Công đoàn, đội ngũ giai cấp công nhân Thành phố vững mạnh theo phương châm “Nơi nào có công nhân lao động, nơi đó có tổ chức Công đoàn”.

Tận dụng ưu thế của cách mạng công nghiệp 4.0, Công đoàn Thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển giao lưu, kết nối, nắm bắt thông tin đúng đắn, hiệu quả, kịp thời giải quyết và đề xuất giải quyết những bức xúc, tranh chấp lao động từ những việc nhỏ nhất. Tổ chức Công đoàn cần biết đoàn viên, người lao động của mình muốn gì, cần gì, để từ đó tổ chức phong trào, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XI mở ra nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi tổ chức Công đoàn Thành phố luôn đổi mới để phù hợp trước những tác động của nền kinh tế toàn cầu.

Anh Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc đổi mới phải bắt nguồn từ đoàn viên, người lao động. Chính vì thế, tổ chức Công đoàn cần phải đổi mới trong các hoạt động để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người lao động. Ngược lại, người lao động cũng cần đổi mới trong nhận thức, hiểu rõ nhiệm vụ, quyền lợi, khơi dậy tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, thi đua yêu nước, nổ lực hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị góp phần cùng Thành phố hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Vui mừng khi các ý kiến, tâm tư nguyện vọng, tình cảm đoàn viên, người lao động được bàn bạc, thảo luận sôi nổi tại Đại hội, chị Lê Thị Ngọc Uyên, (Công đoàn Tổ Công ty Du lịch Sài Gòn) lần đầu tham dự Đại hội Công đoàn Thành phố bày tỏ, kỳ vọng sự đổi mới của Công đoàn Thành phố sẽ đạt mục tiêu vì quyền và lợi ích thiết thực của người lao động, của giai cấp công nhân, vì sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Nhiệm kỳ 2018-2023, các đại biểu đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu, như kết nạp mới 500.000 đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở 100% các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; hàng năm có ít nhất 90% Công đoàn cấp trên cơ sở và 60% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng…

Trong công tác phối hợp thực hiện của tổ chức Công đoàn hàng năm, có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 70% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ; 100% Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước và 70% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước có ký kết thỏa ước lao động tập thể…/.


Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)