Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước. (Nguồn: binhphuoc.gov.vn) 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 30/6 đã bầu bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng bầu các ông Trần Ngọc Trai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Phạm Công, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước bầu ông Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện theo quy định mới của Luật Chính quyền địa phương, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước cũng bầu 21 chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh./.