Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị giữ nguyên mức thuế giá trị gia tăng với mặt hàng gạo tiêu dùng trong nước của Bộ Tài chính.

Cụ thể, với mặt hàng gạo, các doanh nghiệp trước đó đã kiến nghị chuyển mức thuế giá trị gia tăng hiện tại là 5% sang mức thuế 0,5% hoặc 0%. Tuy nhiên, theo kiến nghị của Bộ Tài chính vừa được Thủ tướng chính thủ chấp thuận, luật thuế giá trị gia tăng hiện hành không có quy định về mức thuế suất 0,5%.

Ngoài ra, việc bổ sung mức thuế suất mới theo ngành tài chính cũng không phù hợp với chiến lược cải cách thuế giá trị gia tăng giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là thu hẹp nhóm đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, nhóm đối tượng áp dụng thuế suất 5% và tiến tới áp dụng một mức thuế suất thuế thống nhất.

Về đề xuất áp dụng thuế suất 0% đối với mặt hàng gạo sản xuất, tiêu dùng trong nước, Bộ Tài chính cho rằng đề xuất này không phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế. Theo báo cáo ngành tài chính: “Mức thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu.”

“Hơn nữa nếu áp dụng thuế suất 0% đối với gạo thì phải áp dụng thuế suất 0% ở tất cả các khâu từ trồng trọt, sơ chế, lưu thông thương mại và phải thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng,” báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ.

Về kiến nghị chuyển gạo từ đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng từ mức thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng tại khâu kinh doanh thương mại, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, mức chênh lệch giá gạo giữa doanh nghiệp và hộ tư nhân chỉ là 261 đồng/kg.

Do đó, giá bán gạo của doanh nghiệp chưa cạnh tranh bằng giá của hộ tư thương theo ngành tài chính cơ bản không có nguyên nhân từ áp dụng thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 5%./.