Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 29/1, các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang và tại Yên Bái tiếp tục đồng loạt xả nước để phục vụ bơm nước đổ ải cho sản xuất vụ đông xuân năm 2010 ở Đồng bằng Bắc bộ.

Lưu lượng xả dự kiến tại hồ Hòa Bình là 1.117 m3/s; hồ Thác Bà 301 m3/s; hồ Tuyên Quang 389 m3/s; tại Yên Bái là 150 m3/s.

Với lưu lượng nước tiếp tục được xả ra từ các hồ, dự kiến mực nước sông Hồng tại Hà Nội trong ngày 29/1 có thể đạt mức 2,45m.

Các địa phương hai bên bờ hạ lưu sông Hồng cần tranh thủ bơm nước tưới phục vụ sản xuất vụ đông xuân./.

Hồng Ninh (Vietnam+)