Bắc Giang: Doanh nghiệp đảm bảo vừa sản xuất vừa phòng chống dịch

Tỉnh Bắc Giang cho phép 102 doanh nghiệp với gần 16.000 công nhân thực hiện đúng chuẩn mô hình vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch đi vào hoạt động trở lại.
(TTXVN/Vietnam+)