Bac Giang mo rong dien tich nuoi thuy san an toan sinh hoc hinh anh 1(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Bắc Giang Nguyễn Thu Hiền cho biết, năm 2019 tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh năng suất cao, an toàn sinh học, theo hướng VietGAP, góp phần nâng cao giá trị ngành nuôi trồng thủy sản địa phương.

Tỉnh đặt mục tiêu tổng diện tích nuôi thủy sản năm 2019 đạt 12.450ha; trong đó diện tích nuôi chuyên canh đạt 5.700ha, diện tích nuôi thâm canh năng suất cao 10 tấn/ha với 1.500ha; mở rộng diện tích nuôi an toàn sinh học, VietGAP đạt 600ha.

Năm 2019, tỉnh phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đạt 45.500 tấn; trong đó, sản lượng thủy sản nuôi là 42.500 tấn, sản lượng thủy sản khai thác là 3.000 tấn.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình chăn nuôi thâm canh có hiệu quả; làm tốt khuyến ngư chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về nuôi thủy sản thâm canh và bán thâm canh.

Đồng thời, tập trung khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về diện tích mặt nước sẵn có để phát triển chăn nuôi thủy sản; tận dụng các loại hình thủy vực như nuôi ruộng trũng, mặt nước lớn, khắc phục dần tình trạng thả cá quảng canh cho năng suất thấp ở một số hộ nông dân.

[Nâng cao giá trị thủy sản nuôi trồng: Đâu là giải pháp hiệu quả?]

Cùng đó, tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án phát triển vùng nuôi thủy sản tập trung đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về thủy sản, áp dụng quy trình chăn nuôi thủy sản thâm canh, bán thâm canh, sản xuất thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, phòng trị bệnh thủy sản; mở rộng công nghệ nuôi cá siêu thâm canh, nuôi theo hình thức sông trong ao, chuyển giao công nghệ sản xuất một số giống thủy sản có giá trị kinh tế cao cho các cơ sở sinh sản nhân tạo các loài cá nuôi trên địa bàn; đưa các giống thủy sản có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện tốt các giải pháp về giống; về quy hoạch, hạ tầng; nâng cao năng lực quản lý nhà nước chuyên ngành thủy sản; giải pháp về thị trường, tiêu thụ sản phẩm... để tiếp tục nâng cao giá trị ngành thủy sản.

Theo Chi cục thủy sản Bắc Giang, sản xuất thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi do thời tiết đầu năm không có rét đậm, rét hại.

Cùng với đó, việc triển khai, thực hiện các chính sách về thủy sản đã định hướng người dân địa phương tập trung đầu tư, phát triển thủy sản theo hướng thâm canh năng suất cao, nuôi an toàn sinh học, giúp cho giá trị sản xuất ngành thủy sản của tỉnh tăng lên.

Năm 2018, diện tích mặt nước đã đưa vào nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bắc Giang đạt 12.400ha, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tổng số diện tích nuôi này, diện tích nuôi chuyên canh đạt 5.620ha; nuôi thâm canh và bán thâm canh đạt 3.980ha... Diện tích nuôi thủy sản an toàn sinh học, nuôi theo hướng VietGAP đạt 530ha.

Sản lượng thủy sản năm 2018 của tỉnh ước đạt 44.100 tấn các loại (tăng 6,6% so với năm 2017).

Ngoài ra, tổng số lượng cá bột sản xuất của tỉnh đạt khoảng 805 triệu con các loại; số lượng cá hương, cá giống ước đạt 335 triệu con các loại.

Giá cá thương phẩm tại ao thời điểm này ở tỉnh Bắc Giang trung bình đạt khoảng 36.500 đồng/kg, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 là 20%.

Nhờ đó, giá trị sản xuất thủy sản năm 2018 của tỉnh ước đạt 1.600 tỷ đồng, giá trị bình quân trên 1ha nuôi trồng thủy sản đạt gần 130 triệu đồng./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)