Người dân thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Tại tỉnh Bắc Kạn, với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả và chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới... các hoạt động của công tác vệ sinh yêu nước, vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn đạt được nhiều kết quả.

Hiện nay, 100% các trạm y tế xã hoạt động triển khai đầy đủ các chương trình y tế quốc gia tại xã.

[Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác về phòng chống nhiễm khuẩn]

Theo số liệu tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 106/122 xã đạt Chuẩn quốc gia về y tế. Công tác vệ sinh môi trường tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu trong toàn tỉnh đã tăng từ 66,8% lên 73% tính đến cuối năm 2017 tăng 6,2%, tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh là 38%.

Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng nhà tiêu lại chưa hợp vệ sinh như: vệ sinh không sạch sẽ, không có chất độn hoặc tro bếp cho vào sau khi đi vệ sinh; đường dẫn nước tiểu, dụng cụ chứa nước tiểu, lỗ vệ sinh không có nắp đậy kín sau khi vệ sinh; cửa lấy phân được không trát kín…

Điểm rửa tay các hộ gia đình không có chất tẩy rửa hoặc xà phòng thay thế hoặc không có điểm rửa tay.

Về nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học có nhiều trường học chưa có hệ thống cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày cho giáo viên, học sinh riêng.

Nhiều xã đạt chuẩn y tế giai đoạn trước năm 2010 hiện nay công trình cấp nước và vệ sinh đã xuống cấp hoặc chưa đáp ứng theo quy định cần được sửa chữa và đầu tư xây mới.

Về tình hình nước sạch và vệ sinh môi trường, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 95,5%, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước đạt QCVN 02/BYT đạt 11%.

Theo số liệu điều tra báo cáo năm 2017, tỷ lệ trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh có hệ thống cấp nước và vệ sinh chiếm 98,4% (120 trạm). Tuy nhiên do được đầu tư xây dựng đã lâu, hàng năm thiếu kinh phí cải tạo, sửa chữa nên đến nay nhiều công trình vệ sinh và hệ thống cấp nước tại trạm y tế đã xuống cấp, chất lượng nước không đảm bảo yêu cầu (còn 02 công trình trạm y tế đã xuống cấp hoàn toàn, trên 20 công trình trạm y tế cần sửa chữa, nâng cấp và 16 công trình trạm y tế cần xây mới).

Về thực trạng vệ sinh trường học, hiện tại có 113 trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa có nguồn nước sạch, nhà tiêu, hợp vệ sinh, hệ thống cấp nước sạch bảo đảm để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày khi học sinh đến trường.

Trong năm vừa qua, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân nông thôn nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn được cải thiện.

Vận hành xử lý nước sạch tại một đơn vị. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Các hoạt động truyền thông trong trường học nhằm mục đích nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong địa bàn triển khai chương trình.

Tại các thôn bản, trung tâm y tế của tỉnh đẩy mạnh việc vẽ bản đồ vệ sinh thôn bản: Bản đồ vệ sinh thôn thể hiện được tình hình vệ sinh trong thôn một cách trực quan. Các nhãn màu khác nhau sẽ biểu thị rõ tình trạng vệ sinh của từng hộ: có nhà tiêu hợp vệ sinh, có nhà tiêu không hợp vệ sinh hoặc chưa có nhà tiêu.

Bản đồ vệ sinh thôn giúp y tế xã, trưởng thôn và y tế thôn bản nắm bắt được hoàn cảnh của các hộ gia đình để có hướng tuyên truyền, động viên và hỗ trợ những gia đình khó khăn trong việc xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh.

Hoạt động cấp trường như: Tập huấn, nâng cao năng lực cho giáo viên về các nội dung liên quan trong chương trình vệ sinh và nước sạch, phương pháp truyền thông thay đổi hành vi sẽ áp dụng trong trường học./.