Lễ phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" tại Bắc Kạn. (Ảnh: Nguyễn Trình/Vietnam+)

Ngày 12/11, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã long trong tổ chức Lễ phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 42 mẹ, trong đó có 8 mẹ còn sống.

Theo Quyết định số 1982 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thưởng vật chất bằng tiền cho các Bà mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” lần này, mỗi Bà mẹ ngoài được nhận bằng danh dự còn được tặng tiền. Các mẹ được phong tặng ngoài được hưởng trợ cấp hàng tháng còn có trợ cấp cho một người chăm sóc thường xuyên và được một doanh nghiệp trong tỉnh đỡ đầu.

Ngày 12/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 2 cho 267 Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh, trong đó có 34 mẹ được phong tặng và 233 mẹ được truy tặng.

Trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, Hà Tĩnh có gần 151.000 thanh niên gia nhập các lực lượng vũ trang và thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Biết bao người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống hiến trọn đời mình hoặc để lại một phần xương máu trên các chiến trường, góp phần làm nên các chiến thắng lừng lẫy của lịch sử dân tộc trong đấu tranh giữ nước.

Chiến tranh đi qua, Hà Tĩnh có hơn 28.000 liệt sỹ, 47.163 thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh. Ngoài ra, có hơn 7.000 người nhiễm chất độc hóa học, 573 người hoạt động Cách mạng bị địch bắt tù đày.

Thời gian tới, các cấp, các ngành liên quan của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa," sớm hoàn thành việc xét duyệt, đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các trường hợp có công còn lại; chăm lo ngày càng tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách…

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có 1.069 mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng," trong đó có 110 mẹ còn sống và 958 mẹ đã qua đời./.