Các đại biểu ra mắt tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Ngày 24/6, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bắc Kạn và Bình Dương đã họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn ông Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Bà Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Hoàng Thu Trang, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cũng đã bầu ra các Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn và thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết cơ cấu thành phần, số lượng thành viên các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh với 5 thành viên gồm 1 Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm, 2 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 2 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.

Cũng tại kỳ họp, ông Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, với 100% số phiếu tán thành.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: ông Nông Văn Chí, Phạm Duy Hưng và bà Đỗ Thị Minh Hoa.

Tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: ông Huỳnh Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cũng tại kỳ họp, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VIII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX.

Các ông Mai Hùng Dũng, Trần Thanh Liêm, Đặng Minh Hưng cũng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã bầu 31 Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021./.