Người dân đăng ký trả kết quả hồ sơ hành chính công tận nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sau kết quả xếp hạng nhất vê cải cách hành chính năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải và Đà Nẵng tiếp tục tăng điểm và dẫn đầu về cải cách hành chính năm 2014. Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Bắc Kạn đã tụt hạng, đứng cuối bảng ​tổng sắp.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính 2014 (PAR INDEX 2014) đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố do Bộ Nội vụ tổ chức sáng ngay 4/9, tại Hà Nội.

Bộ Khoa học và Công nghệ giảm nhiều điểm nhất

Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đứng đầu với 81,83%, tiếp đến là Bộ Tài chính (81,54%) và Ngân hàng Nhà nước (80,48% ). Xếp ở những vị trí cuối cùng là Bộ Y tế (73,55%), Bộ Giáo dục và Đào tạo (71,19% ) Bộ Khoa học va Công nghệ với 71%.

So với năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giảm tới 6,27 điểm %, tiếp đến là Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm 6,13 điểm %. Các bộ: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng đã có nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính nên đã có sự cải thiện đáng kể vị trí xếp hạng.

Qua kết quả chỉ số cải cách hành chính các năm 2012, 2013, 204 cho thấy, có 7/19 Bộ, cơ quan ngang bộ có chỉ số tăng đều qua 3 năm; 12/19 Bộ, cơ quan ngang bộ có kết quả tăng, giảm không đều. Đặc biệt, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương có kết quả chỉ số cải cách hành chính giảm dần từ năm 2012 đến năm 2014.

Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được xác định trên 7 lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới có chế tài chính; hiện đại hóa hành chính.

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu

Trong số các tỉnh, thành phố, Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu PAR INDEX năm 2014, đạt chỉ số 92,54%, cao hơn so với mức trung bình của cả nước 11,33%, đồng thời cao gấp 1,44 lần so với chỉ số PAR INDEX của tỉnh Bắc Kạn, là tỉnh xếp cuối cùng trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2013, Bắc Kạn xếp thứ 58/63 tỉnh, thành phố.

PAR INDEX 2014 lần đầu tiên có 3 tỉnh, thành phố đạt chỉ số trên 90% (Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội) và có đến 44 tỉnh tỉnh, thành phố đạt chỉ số tổng hợp trên 80%, gấp đôi số lượng năm 2013.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính trong ba năm 2012, 2013, 2014 cho thấy 32/63 tỉnh, thành phố có chỉ số tăng nhiều nhất gồm: Đồng Nai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Kiên Giang, Lâm Đồng, Quảng Bình... 31/63 tỉnh, thành phố có kết quả tăng và giảm không đều qua các năm, trong đó tỉnh Vĩnh Long có kể quả giảm liên tục trong 3 năm.

Chỉ số cải cách hành chính 2014 trung bình của các tỉnh, thành phố đạt được là 81,21%, cao hơn so với năm 2013 là 3,65%, và cao so với năm 2012 là 5,13%.

Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được xác định trên 8 lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng, tổ chức thực hiện các văn phản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới có chế tài chính; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, chỉ số cải cách hành chính sẽ giúp các bộ, các tỉnh xác định rõ những điểm mạnh, điểm yếu trong các lĩnh vực cải cách hành chính. Thông qua đó phát huy những lĩnh vực đã làm tốt và lĩnh vực nào còn tồn tại, hạn chế thì phải tập trung nâng cao chỉ số trong những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, thông qua việc triển khai đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục theo dõi, rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh cần thiết để hướng tới hoàn thiện chỉ số cải cách hành chính./.