Cử tri đi bỏ phiếu tại tổ bầu cử phường 3, thành phố Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu cho biết, Bạc Liêu đã bầu đủ đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Đáng chú ý là tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đạt trên 24%, đại biểu trẻ tuổi ở cấp xã chiếm gần 40%...

Về bầu cử đại biểu Quốc hội, Bạc Liêu đã bầu đủ 6 người; trong đó đại biểu nữ đạt 16,67%; đại biểu là người dân tộc chiếm 16,67%; Mặt trận và các tổ chức thành viên chiếm 16,67%.

Về bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã bầu đủ 50 đại biểu; trong đó đại biểu nữ chiếm 24%, đại biểu là người dân tộc thiểu số 2%, đại biểu ngoài Đảng 4%, cơ quan Đảng chiếm 30%, chính quyền 40%.

Hội đồng Nhân dân cấp huyện đã bầu đủ 241 đại biểu; trong đó đại biểu nữ chiếm 24,07%, đại biểu là người dân tộc thiểu số 5,39%, đại biểu trẻ tuổi 8,30%, đại biểu ngoài Đảng gần 5%, đại biểu là tôn giáo gần 2,50%, đại biểu tái cử chiếm hơn 40%.

Về Hội đồng Nhân dân cấp xã, số người trúng cử là 1.850 đại biểu, thiếu 3 đại biểu. Trong đó, đại biểu nữ chiếm hơn 24%, dân tộc thiểu số gần 6%, đại biểu trẻ tuổi gần 40%, tôn giáo 1,57%, đại biểu tái cử gần 50%, đại biểu tự ứng cử 1 người.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh Bạc Liêu thành lập 577 tổ bầu cử, tổng số cử tri đi bầu cử là hơn 617.000 người, đạt tỷ lệ 99,7% so với số cử tri đã được niêm yết.

Danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021:


1.Ông Bùi Tấn Bảy
2.Ông Trà Văn Bắc
3. Ông Lê Tấn Cận
4. Ông Lê Minh Chiến
5. Ông Phan Thanh Duy
6. Bà Trần Thị Huỳnh Dao
7. Ông Nguyễn Thanh Dũng
8.Ông Long Quang Dũng
9.Ông Lê Hoàng Giữ
10.Bà Lê Thanh Giang
11.Ông Lê Thanh Hùng
12.Ông Lưu Hoàng Hà
13.Ông Nguyễn Văn Hiền
14.Ông Phạm Thành Hiến
15.Ông Nguyễn Văn Khanh
16.Ông Lê Minh Khái
17.Ông Trần Tuấn Kiệt
18.Ông Lý Chí Kiệt
19.Bà Hồ Thị Kiểng
20.Ông Lưu Văn Liêm
21. Bà Lê Thị Ái Nam
22.Ông Vương Phương Nam
23.Ông Bùi Quốc Nam
24. Ông Phạm Quốc Nam
25.Ông Phan Như Nguyện
26.Bà Bùi Thanh Nguyên
27.Ông Nguyễn Văn Ngôn
28.Ông Trương Thanh Nhã
29. Bà Hồ Thị Tuyết Nhung
30. Bà Phan Thị Thu Oanh
31.Bà Lâm Thị Sang
32.Ông Phan Văn Sáu
33.Ông Ngô Thành Thật
34.Ông Nguyễn Chí Thiện
35.Bà Tô Việt Thu
36.Ông Hồ Hữu Tiến
37.Ông Nguyễn Bình Tân
38. Ông Phạm Văn Thiều
39.Ông Hồ Thanh Thủy
40.Ông Nguyễn Văn Truyền
41.Bà Trương Hồng Trang
42.Ông Dương Thành Trung
43.Ông Trần Văn Út
44.Ông Đặng Tiến Út
45.Ông Tăng Sa Vong
46.Bà Cao Xuân Thu Vân
47.Ông Lê Quốc Việt
48.Ông Phan Hùng Việt
49.Ông La Văn Viễn
50.Bà Đỗ Thị Yến./.