Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra mục tiêu cho lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Ninh là sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố công nghiệp hiện đại với trình độ công nghiệp công nghệ.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh ngày 24/5, Thủ tướng nhấn mạnh, để đạt được yêu cầu này, tỉnh phải tập trung quy hoạch hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, viễn thông, điện, khu công nghiệp, nhà ở cho công nhân.

Từ đó, tập trung hoàn chỉnh và hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ đột phá về phát triển công nghiệp trên cơ sở phát triển các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp nhỏ và làng nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong nông nghiệp nông thôn.

Thủ tướng chỉ đạo Bắc Ninh tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó công nghiệp phải là công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh cần làm tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là xây dựng nhà ở cho công nhân lao động.

Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh cần khai thác lợi thế gần Hà Nội và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, hạ tầng thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào… để tính toán khai thác tối đa các nguồn lực, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh trong 5 năm qua đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật là GDP tăng bình quân 15,1%/năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp đạt giá trị cao trên 70 triệu đồng/ha.

Hạ tầng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện với thu nhập bình quân đầu người đạt 1.800USD, vượt 38% so với kế hoạch và tăng gấp 3-4 lần so với năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%, 100% trạm y tế xã đạt tiêu chuẩn quốc gia, sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ ra những tồn tại yếu kém mà Bắc Ninh cần khắc phục trong thời gian tới như: chất lượng hiệu quả tăng trưởng chưa cao, môi trường làng nghề chậm được khắc phục, trong phát triển công nghiệp tỷ trọng gia công còn chiếm tỷ trọng lớn, công nghiệp chế tạo và công nghiệp phụ trợ còn thấp, nhà ở cho công nhân chưa đảm bảo.

Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh phát huy lợi thế các nguồn lực để phát triển bền vững, phấn đấu trong giai đoạn 2011-2015 GDP tăng bình quân 13-14%, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.500 USD vào năm 2015, giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm ở các làng nghề và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo Bắc Ninh tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2010 với mức GDP tăng 16,7%, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp, trong đó xây dựng Nghị quyết Đại hội phải chú ý tính khả thi và hiệu quả triển khai./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)