Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Tenma, KCN Quế Võ, Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, nhờ làm tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, quý 1 năm nay, toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 21 dự án với tổng vốn là 31,93 triệu USD; cấp giấy chứng nhận điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 15 dự án với tổng số vốn đầu tư tăng 32,8 triệu USD.

Lũy kế đến tháng Ba, toàn tỉnh có 661 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký là 7.934,5 triệu USD. Riêng trong tháng Ba, địa phương cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 9 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17,9 triệu USD; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 8 dự án với tổng vốn điều chỉnh tăng là 23,1 triệu USD.

Bắc Ninh hiện đang thực hiện phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường; chú trọng công nghiệp chế tạo gắn kết doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp FDI.

Tỉnh thường xuyên gặp mặt các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả các khu, cụm công nghiệp trong thu hút đầu tư.

Năm 2015, địa phương đặt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa 26 tỷ USD./.