Bac Ninh: Xem xet, thi hanh ky luat to chuc Dang, dang vien vi pham hinh anh 1Ông Nguyễn Xuân Thanh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong hai ngày 16/12 và ngày 19/12, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Tại các phiên họp, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến một số vụ việc xảy ra trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhận thấy: ông Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khi giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường (từ tháng 9/2009 đến tháng 4/2013), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn (từ tháng 5/2013 đến tháng 7/2016), Phó Bí thư Thị ủy Từ Sơn (từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2019), chịu trách nhiệm trong việc ký các văn bản giao đất, trả tiền bồi thường không đúng quy định.

[Kỷ luật cảnh cáo, khiển trách một số tổ chức, cán bộ, đảng viên]

Ông Nguyễn Xuân Thanh đã không kịp thời nắm bắt tình hình, không báo cáo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát, ký các văn bản liên quan đến 79 lô đất tại dự án dân cư dịch vụ Đồng Sen (phường Đồng Nguyên) không đúng quy định.

Ông Nguyễn Xuân Thanh đã bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đã có vi phạm do thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong việc xác định giá khởi điểm đối với 79 lô đất tại dự án dân cư dịch vụ Đồng Sen (phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn).

Ông Nguyễn Văn Hải đã bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Bac Ninh: Xem xet, thi hanh ky luat to chuc Dang, dang vien vi pham hinh anh 2Ông Nguyễn Văn Hải, Nguyên Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Vi phạm của ông Nguyễn Xuân Thanh và ông Nguyễn Văn Hải đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hải và ông Nguyễn Xuân Thanh.

Ông Trần Quang Huy, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Từ Sơn hai nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn phường Đồng Nguyên, để xảy ra tình trạng cấp dưới vi phạm, nhưng chưa có biện pháp xử lý, ngăn chặn, dẫn đến nhiều tổ chức, cá nhân phải xử lý cả về Đảng, chính quyền và xử lý hình sự.

Các vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Quang Huy ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Quang Huy.

Đối với sai phạm tại Sở Y tế, theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Tô Thị Mai Hoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và các đơn vị trực thuộc.

Bà Tô Thị Mai Hoa đã vi phạm, khuyết điểm trong việc ký các quyết định phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị, vật tư, không chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh; không lãnh đạo, kiểm tra giám sát các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Các vi phạm, khuyết điểm của bà Tô Thị Mai Hoa ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân bà đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kỷ luật khiển trách đối với bà Tô Thị Mai Hoa, báo cáo và xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cũng xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đến sai phạm tại thành phố Từ Sơn và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đối với tập thể, Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010-2015 thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu ban hành và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, không chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban Nhân dân thị xã báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các dự án dân cư dịch vụ.

Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010-2015 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để Ủy ban Nhân dân thị xã, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Nguyên vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản; một số cá nhân là lãnh đạo Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, tình tiết giảm nhẹ, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả gây ra; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010-2015 nhưng không ban hành quyết định kỷ luật do đã hết thời hiệu kỷ luật theo quy định.

Đối với các cá nhân, ông Nguyễn Văn Quỹ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nguyên Phó Bí thư Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2011-2016, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra sai phạm tại 3 dự án đất dân cư dịch vụ phường Đồng Nguyên, đặc biệt là việc tổ chức bán đấu giá 79 lô đất dân cư dịch vụ Đồng Sen; thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bac Ninh: Xem xet, thi hanh ky luat to chuc Dang, dang vien vi pham hinh anh 3Ông Nguyễn Văn Quỹ, Nguyên Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Văn Quỹ đã bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Các ông Mầu Quang Thắng (đảng viên, Phó Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh), Phạm Quốc Tuấn (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Ngọc Sơn (Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Thế Tuấn (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Từ Sơn) thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong việc xác định giá khởi điểm đối với 79 lô đất tại dự án dân cư dịch vụ Đồng Sen.

Các ông Mầu Quang Thắng, Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Thế Tuấn đã bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí;” ông Nguyễn Ngọc Sơn bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Vi phạm của các cá nhân trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Văn Quỹ, Mầu Quang Thắng, Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Thế Tuấn và Nguyễn Ngọc Sơn.

Đối với sai phạm xảy ra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, ông Phạm Đức Cường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh vi phạm quy chế dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh; đã lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi làm trái tính chất công vụ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trong việc mua sắm hàng hóa.

Ông Phạm Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không chỉ đạo kiểm tra, giám sát để cấp dưới vi phạm trong mua sắm, thanh toán hàng hóa; thực hiện trái nguyên tắc chế độ, quy định về quản lý sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước.

Vi phạm của các cá nhân trên là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước.

Các cá nhân này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Phạm Đức Cường và Phạm Hồng Ánh./.

PV (TTXVN/Vietnam+)