Ảnh minh họa. (Nguồn: madhyamam.com)

Bahrain ngày 21/7 cho biết Qatar đang sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả nhằm gây chia rẽ quan hệ giữa Bahrain với Saudi Arabia.

Theo hãng thông tấn Bahrain, qua việc giám sát các bài viết trên mạng xã hội, nước này phát hiện nhiều tài khoản giả mạo do Qatar và các nhóm phản động điều hành đang tìm cách định hướng dư luận một cách có hệ thống về nhiều vấn đề, bao gồm việc nhập tịch, nhằm phá hoại mối quan hệ gần gũi, đặc biệt giữa Bahrain và Saudi Arabia.

[Qatar cảnh báo tác động tới hệ thống GCC và sự ổn định khu vực]

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết các tài khoản này tìm cách kích động nổi loạn và hận thù để phá hoại xã hội Bahrain bằng việc xoáy vào vào một số vấn đề, bao gồm chương trình hưu trí mới.

Bộ này cho biết thông qua Tổng cục Chống tham nhũng và An ninh kinh tế, điện tử sẽ tiếp tục giám sát các tài khoản mạng xã hội vi phạm luật pháp và gây hại cho xã hội nước này. Theo Bộ Nội vụ Bahrain, các biện pháp pháp lý cũng đang được tiến hành đối với vấn đề này./.