Bài 4: Người dân Hà Quảng trồng gừng hữu cơ tiến ra thế giới

Hà Quảng là huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng, đồng bào chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao và Kinh. Vài năm gần đây, người dân bắt đầu trồng cây gừng hữu cơ cho giá trị kinh tế cao.
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)