Bài toán hoa quả. (Nguồn: Facebook)

Một bài toán liên quan đến hoa quả dành cho trẻ em tưởng chừng như đơn giản những đã khiến hàng triệu người lớn phải đau đầu khi mỗi người cho ra một đáp án khác nhau.

Sau khi bài toán này được đăng lên Facebook, đã có hơn 2 triệu lượt bình luận với những đáp số vô cùng mâu thuẫn. Vậy rốt cuộc đâu mới là câu trả lời đúng?

Để biết điều đó, trước hết chúng ta hãy cùng nhìn lại đề bài:

Có 3 quả táo và tổng của chúng là 30, nghĩa là mỗi quả táo có giá trị bằng 10. (30:3 = 10)

Kế tiếp, chúng ta có tổng của 1 quả táo và 2 nải chuối bằng 18. Do quả táo có giá trị bằng 10, suy ra mỗi nải chuối có giá trị bằng 4. (18-10=8; 8:2=4). Và đây chính là cái bẫy đầu tiên. Mỗi nải chuối này có ​bốn quả chuối, do đó, mỗi một quả chuối có giá trị bằng 1.

Tiếp theo, một nải chuối trừ đi hai nửa quả dừa có hiệu bằng 2. Do nải chuối có giá trị bằng 4, suy ra hai nửa quả dừa có giá trị bằng 2 (4-2=2). Và cũng như nải chuối có 4 quả, ở đây chúng ta có hai nửa quả dừa, do đó ​một nửa quả dừa có giá trị bằng 1.

Giờ thì bạn đã giải được phép tính cuối cùng rồi chứ?

Nửa quả dừa + một quả táo + ba quả chuối = 1+10+3=14.

Lý do mà hầu hết mọi người đưa ra đáp số sai chính là không quan sát kỹ để tính giá trị của từng quả chuối và nửa quả dừa. Do đó, nhiều người có đáp án là 16, vì 2+10+4=16./.