Ban can su Dang Bo Noi vu kiem diem tu phe binh va phe binh hinh anh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 17/1, Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban cán sự Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư dự và chủ trì Hội nghị.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện Hướng dẫn số 27 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể và cá nhân, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm; căn cứ Công văn số 5593 của Văn phòng Trung ương thông báo gợi ý kiểm điểm của Ban Bí thư đối với Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã thành lập Tổ công tác và giao cho đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng, cùng với Văn phòng Bộ, Văn phòng Ban cán sự Đảng và các đồng chí Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị cho cuộc kiểm điểm.

Ban cán sự Đảng đã xây dựng báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo giải trình làm rõ những vấn đề Ban Bí thư gợi ý.

[Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Trọng dân, gần dân, lắng nghe dân]

Ngày 9/1 vừa qua, Ban cán sự Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến vào hai báo cáo này và đã có 14 ý kiến đóng góp. Đây là những ý kiến rất tâm đắc, một mặt đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban cán sự Đảng trong năm 2017, đồng thời cũng chỉ ra một số vấn đề Ban cán sự Đảng cần có hướng khắc phục trong thời gian tới.

Mong muốn các đồng chí trong Ban cán sự Đảng và đoàn công tác tiếp tục có những ý kiến đóng góp thiết thực, cụ thể đối với hai báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ trên tinh thần xây dựng thẳng thắn, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các đồng chí trong Ban cán sự Đảng “nhìn nhận đúng sự thật, kiểm điểm đúng, trúng nội dung gợi ý của Ban Bí thư nhằm phát hiện ra những vấn đề thiếu sót, khuyết điểm của năm 2017, để có hướng khắc phục tốt trong năm 2018.”

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

“Đây là nhiệm vụ kiểm điểm thường xuyên hàng năm nhưng có vai trò hết sức quan trọng vì nó là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại, đánh giá một năm thực hiện các công tác, nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ đề ra, đồng thời cùng nhau nhận dạng những hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp khắc phục để thực hiện các kế hoạch, biện pháp năm 2018,” Trưởng đoàn công tác nêu rõ.

Trưởng đoàn công tác đề nghị việc kiểm điểm cần thực hiện một cách nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn, coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để thúc đẩy nội bộ đoàn kết hơn, thống nhất hơn và đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ lớn hơn trong năm 2018.

Trưởng đoàn công tác tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Ban cán sự, các ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, cuộc kiểm điểm sẽ đạt được kết quả tốt./.
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)