Quang cảnh khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tiếp tục Chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 11 (khóa 11), sáng 6/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận, thông qua: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12; số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; thảo luận, cho ý kiến về: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; đóng góp ý kiến về Báo cáo các công việc Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến nay.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 7/5./.