Ngày 16/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức bàn giao trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I thuộc tỉnh Hà Nam cho trường Đại học Thương mại.

Trường Đại học Thương mại sẽ tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I (theo nguyên trạng bàn giao từ Tập đoàn VNPT về tỉnh Hà Nam) để đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo 2 của trường tại tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại cho biết, việc tiếp nhận Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I là cơ hội để nhà trường thực hiện mục tiêu mở rộng quy mô đào tạo.

Sau khi tiếp nhận, Trường Đại học Thương mại sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có của Trường trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I, đồng thời xây dựng thêm một số công trình nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo của trường cũng như nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và khu vực.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Thương mại cũng nhanh chóng triển khai phương án đào tạo bao gồm các bậc sau đại học, đại học; các hệ đào tạo chính quy, vừa học vừa làm và liên thông với các ngành, chuyên ngành phù hợp…

Ông Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết, quyết định bàn giao Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I phù hợp với chủ trương của tỉnh là trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho khu vực và thành lập các khu trung tâm nghiên cứu công nghệ cao.

Tỉnh Hà Nam đã dành 1.000ha đất để xây dựng khu đô thị đại học, hiện đã có 15 trường đại học xây dựng cơ sở tại tỉnh. Tỉnh Hà Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để trường hoạt động tốt, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương và khu vực./.