Ban hanh Quy che to chuc va hoat dong cua Truong Dai hoc Viet Duc hinh anh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với Trường Đại học Việt Đức. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Đức.

Trường Đại học Việt Đức phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, được các tổ chức kiểm định giáo dục có uy tín của khu vực và quốc tế công nhận.

Trường Đại học Việt Đức là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập theo Ý định thư ký ngày 21/5/2007 và "Tuyên bố chung về hợp tác thành lập Trường Đại học Việt Đức" ký ngày 29/2/2008 tại Hà Nội giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức và Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 1/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Việt Đức.

Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Trường Đại học Việt Đức có chức năng và nhiệm vụ áp dụng các phương pháp, chương trình đào tạo, nghiên cứu tiên tiến; sử dụng các phương tiện, thiết bị hiện đại có tính thực hành cao và phù hợp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Trường Đại học Việt Đức đào tạo các ngành nghề trọng tâm về khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ mũi nhọn có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu hội nhập với giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới.

Trường Đại học Việt Đức sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính để giảng dạy và học tập; tổ chức dạy và học thêm tiếng Đức để người học có thể chuyển tiếp học đại học và sau đại học tại các trường đại học của Đức; tổ chức cho sinh viên nước ngoài học tiếng Việt để thuận tiện trong sinh hoạt, học tập và làm việc tại Việt Nam; đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ; gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với hoạt động nghiên cứu khoa học. Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo được Trường cấp bằng tương ứng với trình độ đào tạo.

Được tự chủ trong đào tạo, nghiên cứu

Trường Đại học Việt Đức được xây dựng và phát triển theo định hướng đề cao nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong đào tạo, nghiên cứu, gắn nghiên cứu với đào tạo và tự do học thuật như đối với các trường đại học của Đức và phù hợp với pháp luật của Việt Nam.

Cụ thể, Trường Đại học Việt Đức được quyền tự quyết định mọi hoạt động điều hành, xử lý, quyết định những công việc mang tính nội bộ trong khuôn khổ của pháp luật. Trường được tự xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược phát triển, tự quyết định việc hợp tác trong nước, quốc tế để thực hiện chiến lược đã đề ra.

Trường được tuyển chọn cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên theo tiêu chuẩn do Trường quy định, tự xác định biên chế, tuyển dụng và sa thải nhân sự; được tổ chức Hội đồng Giáo sư cơ sở và Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư phù hợp với quy định của Việt Nam.

Về sản phẩm, dịch vụ, Trường được tự quyết định chương trình đào tạo và ban hành các quy định riêng về đào tạo, thi cử, mức học phí, việc tuyển sinh, các hoạt động đào tạo nâng cao theo đặt hàng, các nhiệm vụ nghiên cứu.

Giảng viên có quyền tự chủ về xây dựng nội dung giảng dạy và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp nội dung môn học và chương trình ngành học của Trường; tự chủ trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố các kết quả nghiên cứu với điều kiện đảm bảo chất lượng.

Trường có Hội đồng trường, Hội đồng Nội trị, Hội đồng Tư vấn, Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng, Ban, Tổ chức khoa học công nghệ, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức nghề nghiệp./.
(TTXVN/Vietnam+)