Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) Hoàng Nguyên Học cho biết trong quý 4 này, SCIC sẽ bán phần vốn nhà nước ở 144 doanh nghiệp, với tổng giá trị theo sổ sách là 344 tỷ đồng.

Theo ông Học, mục tiêu của việc bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp là tái cơ cấu danh mục đầu tư do SCIC quản lý theo hướng hiệu quả, tinh giản về số liệu và ngành nghề kinh doanh, đảm bảo định hướng đầu tư lâu dài của Nhà nước.

Ngoài ra, động thái này cũng giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển ổn định thông qua việc thu hút nhà đầu tư chiến lược và bán cổ phần cho cán bộ, công nhân viên để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Khoản thu được từ việc bán vốn nhà nước sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả hoặc vào các dự án mới trong những ngành, lĩnh vực mũi nhọn, then chốt đặc biệt là cơ sở hạ tầng.

Việc bán vốn nhà nước hiện nay chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức bán đấu giá công khai. Tuy nhiên ông Học cho biết trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ xem xét khả năng bán phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp dưới hình thức giao dịch thỏa thuận để phù hợp với diễn biến thị trường.

SCIC đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại hơn 800 doanh nghiệp, với tổng giá trị sổ sách phần vốn này đạt hơn 7.500 tỷ đồng. Hiện SCIC đã bán toàn bộ hoặc một phần vốn nhà nước tại 61 doanh nghiệp, thu về hơn 400 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần so với giá trị theo sổ sách./.

(TTXVN)