Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng trao trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho lãnh đạo Banknetvn. (Nguồn: Banknetvn)

Hà Nội, ngày 28/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn).

Trên cơ sở tiếp nhận hệ thống cung cấp sản phẩm dịch vụ của Smartlink sau sáp nhập, Banknetvn hiện đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính kết nối toàn bộ các ngân hàng thương mại tại Việt nam, các tổ chức chuyển mạch quốc tế và cung cấp nhiều dịch vụ thanh toán điện tử tiện ích cho khách hàng.

Với định hướng hoàn thiện hạ tầng thanh toán bán lẻ tại Việt Nam để kết nối tập trung các ngân hàng, doanh nghiệp, trung gian thanh toán và các tổ chức thẻ quốc tế, Banknetvn là đơn vị trung gian thanh toán đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao Giấy phép, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Toàn Thắng đánh giá cao những nỗ lực của Banknetvn trong công tác duy trì vận hành ổn định hệ thống cung cấp dịch vụ sau sáp nhập. Bên cạnh đó, Banknetvn đã triển khai hiệu quả các dự án hoàn thiện hạ tầng thanh toán được Ngân hàng Nhà nước giao, khẳng định chủ trương đúng đắn của Ngân hàng Nhà nước trong công tác chỉ đạo thống nhất trung tâm chuyển mạch tài chính quốc gia, tạo ra sự chuyển biến rất quan trọng đối với Banknetvn.

Banknetvn hiện đã và đang triển khai kết nối thí điểm với 1 số đơn vị trung gian thanh toán về dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử và dịch vụ hỗ trợ thu hộ/chi hộ điện tử trong tháng Mười và tháng 11 để sẵn sàng tổ chức kết nối các trung gian thanh toán có nhu cầu với hệ thống chuyển mạch và bù trừ điện tử của Banknetvn kể từ 1/12/2015./.