Trong hai ngày 22-23/4, đoàn đại biểu tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) đã đến thăm làm việc, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Vĩnh Long.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tiềm năng thế mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh của mỗi tỉnh.

Sau khi trao đổi, bàn bạc trên tinh thần hữu nghị, Vĩnh Long và Banteay Meanchey đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2012-2016).

Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển với tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài” mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Hai bên cùng thúc đẩy, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của hai tỉnh tăng cường giao lưu, trao đổi hàng hóa nông sản, phát triển dịch vụ du lịch...; thường xuyên thông báo cho nhau về hoạt động kinh tế, thương mại... của mỗi bên và trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giáo dục, để đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực này giữa hai tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long sẽ giúp quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh bạn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Vĩnh Long sang nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác trong các lĩnh vực du lịch, trao đổi mua bán vật tư, nông sản chủ lực của Banteay Meanchey như ngô, sắn, đậu... đặc biệt là tư vấn giúp bạn phát triển sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh Banteay Meanchey sẽ tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính… cho các doanh nghiệp Vĩnh Long đến liên kết đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Thị Bình (TTXVN)