Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020).

Mời Quý độc giả xem toàn văn báo cáo tại đây.