Ngày 19/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái, trụ tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nêu chi tiết kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu đất, nước và mẫu chất thải. Đáng chú ý trong các mẫu phân tích, có chất Cypermethrin là thuốc trừ sâu độc nhóm II vượt tiêu chuẩn cho phép 9.276 lần, ở mẫu chất thải khác có chất Cypermethrin vượt tiêu chuẩn cho phép 7.710 lần.

Theo báo cáo, Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái có 9 lỗi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và một lỗi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật như thải mùi khó chịu vào môi trường; không xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải nguy hại gây ra; không phân loại chất thải nguy hại, để lẫn chất thải nguy hại khác loại với nhau hoặc với chất thải khác…

Trong quá trình kiểm tra khu vực xung quanh Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái, đoàn công tác liên ngành cùng nhân dân cũng đã phát hiện trong khuôn viên xưởng sản xuất của Công ty có tổng số 10 hố chôn chất thải.

[Phạt Nicotex Thành Thái tổng cộng 421 triệu đồng]

Theo khai nhận của ông Nguyễn Đức Việt, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái (1998-2005), từ năm 2000 chỉ đạo chôn 380kg thuốc bảo vệ thực vật quá hạn trong bể ximăng. Qua các buổi làm việc sau đó, ông Nguyễn Đức Việt khai nhận đây cũng là vị trí năm 2001 đã chỉ đạo chôn lấp 10 phuy chất Methemedofor với khối lượng 1 tấn. Việc chôn chất thải, ông Việt có xin chủ trương của ông Nguyễn Thành Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nicotex.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu vật môi trường (5 mẫu đất, 4 mẫu nước, 4 mẫu chất thải).

Theo kết quả kiểm định tại Trung tâm kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc thuộc Cục Bảo vệ thực vật có mẫu chất thải 1 phát hiện chất Cypermethrin là thuốc trừ sâu độc nhóm II vượt tiêu chuẩn cho phép 9.276 lần. Mẫu chất thải 3 cũng phát hiện chất Cypermethrin vượt tiêu chuẩn 7.719 lần. Trong các mẫu đất 1 cũng phát hiện chất Cypermethrin vượt 63,2 lần cho phép; chất Isoprothiolane là thuốc trừ sâu độc nhóm III vượt tiêu chuẩn 37,8 lần. Các chỉ số còn lại không có quy chuẩn so sánh hoặc không vượt tiêu chuẩn cho phép.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm mẫu vật môi trường của Trung tâm kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc, xác định Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái là cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)