Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên, sáng 11/12, Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, báo chí khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên đánh giá hoạt động của các cơ quan tuyên truyền, báo chí ở khu vực luôn bám sát định hướng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đã chủ động, kịp thời phát hiện, biểu dương các phong trào thi đua yêu nước, những việc làm tốt, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của vùng.

Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng đã đấu tranh lên án những thói hư, tật xấu trong xã hội, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia tích cực trong cuộc đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; mở rộng và coi trọng hơn việc đưa thông tin đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điển hình là các ấn phẩm bằng nhiều tiếng đồng bào dân tộc thiểu số của TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam...

Hoạt động của báo chí cũng đã góp phần mở rộng quan hệ, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Tây Nguyên đến với công chúng trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Quy mô và số lượng các cơ quan báo chí hoạt đông trên địa bàn Tây Nguyên ngày càng mở rộng và phát triển. Chất lượng công tác tuyên truyền ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động tuyên truyền, các phóng viên báo chí ngày càng tăng cường về số lượng và nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kết quả hoạt động công tác tuyên truyền, báo chí góp phần quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định chính trị-xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp mới, thực tế trên địa bàn Tây Nguyên đặt ra nhiều vấn đề đối với công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, động viên, cổ vũ nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra với tinh thần chung cái đẹp, cái tốt của đời sống xã hội là dòng chủ đạo trong các tác phẩm báo chí, việc mở rộng thông tin đi liền với kỷ cương, giữ nghiêm định hướng tuyên truyền trong hoạt động báo chí.

Hội nghị cũng thông tin về một số tình hình kinh tế-xã hội năm 2015, kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp ở Tây Nguyên. Năm 2015, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn Tây Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực.

Đến hết quý 3, GDP toàn vùng tăng 7,34%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,7%. Tình hình đầu tư và thu hút đầu tư phát triển đạt khá, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng.

Hoạt động xúc tiến đầu tư và vận động tài trợ ODA từ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên (5/2015) đã phát huy được hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực. Toàn vùng đã có huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, 45 xã được công nhận đạt chuẩn, 16 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí.

Cũng tại hội nghị lần này, tỉnh Kon Tum thông tin tuyên truyền về thu hút đầu tư gắn với chiến lược phát triển tỉnh Kon Tum và công bố chương trình Tuần văn hóa-du lịch Măng Đen, Kon Plông 2016./.