Sáng 20/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí quân đội nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015).

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích to lớn mà báo chí quân đội đã đạt được trong những năm qua; đồng thời chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong quân đội nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Để hoàn thành trọng trách nặng nề và sứ mệnh vẻ vang của người làm báo, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh các cơ quan quản lý, thông tấn, báo chí, xuất bản và đội ngũ những người làm báo trong quân đội cần tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa, công tác thông tin tuyên truyền.

Báo chí quân đội cần chủ động, nhạy bén, tiên phong, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền, bám sát thực tiễn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, quân đội.

Đội ngũ nhà báo quân đội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng học tập, tu dưỡng, “tâm trong, trí sáng, ngòi bút sắc,” có bản lĩnh vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trí tuệ sáng tạo, trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cao; đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới.

Những năm qua, cùng với dòng chảy của Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo chí quân đội đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Trải qua các thời kỳ, báo chí quân đội luôn thực hiện tốt chức năng là tiếng nói của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của toàn quân, là diễn đàn tin cậy của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích. Đội ngũ những người làm báo trong quân đội - những nhà báo, chiến sỹ với phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ nghiệp vụ vững vàng đã phản ánh đa dạng, thông tin nhiều chiều thực tiễn sinh động và phong phú của đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước, của hoạt động quân sự-quốc phòng; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua quyết thắng; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn quân và xã hội.

Đặc biệt, báo chí quân đội còn tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình,” “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” “phi chính trị hóa quân đội,” góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, giữ vững trận địa chính trị của Đảng trong quân đội./.