(Nguồn: theindependent.sg)

Với việc đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017), Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng và coi trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có các cơ chế hợp tác khu vực như diễn đàn APEC, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của đối ngoại Việt Nam về một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển năng động, tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu.

Nhận định trên được đưa ra trong bài viết đăng trên trang mạng theindependent.sg của Singapore ngày 5/11. Trong bài viết có tiêu đề ''APEC 2017: Sáng kiến của Việt Nam góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm ở khu vực,'' tác giả nhận định chủ đề của APEC lần này "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung" đã nhận được sự hưởng ứng và đánh giá cao của các nền kinh tế thành viên trong khối.

Theo tác giả, trên cơ sở tiếp nối các thành quả của hợp tác APEC thời gian qua, Việt Nam đã đề ra bốn ưu tiên lớn về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng, nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; và tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, với vai trò là nước chủ nhà, Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến lớn và nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên như sáng kiến hình thành cơ chế thảo luận hợp tác APEC trong tương lai dài hạn, trong đó hình thành tầm nhìn của diễn đàn sau năm 2020, Đối thoại chính sách cấp cao về phát triển nguồn nhân lực, Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020, đặc biệt là sáng kiến về thúc đẩy tính bao trùm trong phát triển kinh tế, xã hội và tài chính khu vực.

Nhấn mạnh đến sáng kiến về thúc đẩy phát triển bao trùm trong ba lĩnh vực kinh tế, xã hội và tài chính của Việt Nam, bài viết cho hay sáng kiến này được kỳ vọng nối các chương trình hợp tác hiện có của APEC, giúp người dân đều được hưởng thụ những thành quả toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại.

[APEC 2017: Chuyên gia Argentina đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam]

Không chỉ vậy, theo bài viết, sáng kiến nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nền kinh tế trong khối do đã kịp đáp ứng sự quan tâm của nhiều thành viên về việc đảm bảo người dân và doanh nghiệp có cơ hội tham gia đầy đủ, hưởng lợi ích đồng đều từ tăng trưởng và liên kết trong bối cảnh bất bình đẳng và khoảng cách gia tăng. Sáng kiến một lần nữa thể hiện tính thiết thực của APEC, đáp ứng nguyện vọng của các thành viên, hướng tới hình thành một cộng đồng APEC phát triển bền vững và bao trùm.

Trích dẫn phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, đồng thời là Chủ tịch Hội nghị các quan chức cấp cao (SOM) APEC 2017, tác giả cho biết trong nội khối, hợp tác về bao trùm còn rải rác và thiếu sự phối hợp chặt chẽ. Bên cạnh đó, APEC chưa hình thành các chính sách toàn diện để thúc đẩy bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, trong khi ba lĩnh vực này tùy thuộc vào bổ trợ lẫn nhau.

Trong khi đó, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra đã đánh giá rất cao sáng kiến này của Việt Nam, đồng thời khẳng định phát triển bao trùm là một trọng tâm của Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc, phản ánh nguyên tắc “không bỏ ai lại phía sau” và tầm nhìn của Liên hợp quốc về “xây dựng một thế giới công bằng, bình đẳng, bao dung, cởi mở và bao trùm về xã hội, trong đó mọi nhu cầu của những đối tượng dễ bị tổn thương nhất đều được đáp ứng."

Việc xác định đúng chủ đề, ưu tiên và các sáng kiến hợp tác của APEC 2017 của nước chủ nhà Việt Nam, đã đáp ứng được sự quan tâm và lợi ích của các nền kinh tế thành viên, các doanh nghiệp và người dân trong khu vực, phù hợp với xu thế chung trong hợp tác quốc tế, đồng thời góp phần vào triển khai chiến lược phát triển kinh tế xã hội của khu vực, trong đó có phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm./.