Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015), ngày 17/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Báo chí cách mạng với công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới.”

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Nhà báo Thuận Hữu , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì Tọa đàm.

Vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong công tác xây dựng Đảng

Phát biểu đề dẫn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ trong công tác xây dựng Đảng, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là tuyên truyền, phổ biến, cổ vũ việc thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nói chung, và về lĩnh vực công tác xây dựng Đảng nói riêng.

Báo chí tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán Bộ, đảng viên và nhân dân, phản ánh những cách làm hay, những mô hình tốt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đồng thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, để các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả.

Đảng luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã xác định báo chí, công luận là một trong bốn hệ thống giám sát cán Bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương IV, khóa XI “Một số vấn để cấp bách trong công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay” cũng đề cao vai trò của báo chí.

Trong thực tiễn hoạt động, các cơ quan báo chí của ta luôn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Hệ thống báo chí Đảng, các cơ quan báo chí, các báo ngành cũng dành tỷ lệ thích đáng, đầu tư nhân lực và trí tuệ để tuyên truyền về xây dựng Đảng và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, biến ý Đảng lòng dân thành hiện thực sinh động.

Ông Đào Ngọc Dung nhấn mạnh Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương là Đảng Bộ bao gồm các tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương. Do đó, viết về xây dựng Đảng trong Đảng Bộ Khối càng yêu cầu cao hơn, đòi hỏi các cơ quan báo chí tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, trau dồi đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp để báo chí thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã xác định ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhằm tạo ra những kết quả cụ thể để củng cố niềm tin của cán Bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức Đảng, của toàn thể cán Bộ, đảng viên, trong đó có vai trò tiên phong của báo chí. Vấn đề cấp bách đặt ra là phải nâng cao chất lượng báo chí về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao chất lượng báo chí về công tác xây dựng Đảng

Nhận thức về tầm quan trọng của báo chí trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan Đảng, cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và nhiều nhà báo chuyên viết về lĩnh vực xây dựng Đảng tập trung đi sâu thảo luận, làm rõ hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, của người làm báo với công tác xây dựng Đảng hiện nay; những đóng góp nổi bật của báo chí cách mạng Việt Nam đối với công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Các phóng viên, biên tập viên chia sẻ những kinh nghiệm, bài học thực tiễn khi đưa tin, viết bài về công tác xây dựng Đảng; cách viết, thông tin để vừa đảm bảo đúng định hướng, vừa có sức thuyết phục, hấp dẫn được công chúng; thể hiện một cách thuyết phục nội dung phê bình và tự phê bình của cán Bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa IX qua tác phẩm báo chí.

Nhiều ý kiến cho rằng viết và thông tin về xây dựng Đảng là vấn đề ít hấp dẫn với cán bộ, phóng viên, là vấn đề khó từ khâu phát hiện đề tài, xác định nội dung, khai thác tài liệu, cho đến thể hiện tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, đều có những yêu cầu và đòi hỏi khắt khe nhất định. Viết về xây dựng Đảng đòi hỏi cán bộ, phóng viên trước hết phải có bản lĩnh vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với Đảng; đồng thời phải là những người có nghiệp vụ tốt, có kiến thức, hiểu biết sâu sắc về Đảng mới làm được những tác phẩm báo chí sinh động, hấp dẫn, thu hút công chúng về đề tài xây dựng Đảng.

Nhà báo Lê Mậu Lâm (Báo Nhân dân) cho rằng trong bối cảnh hiện nay, với mỗi người làm báo Đảng, tự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí là vấn đề sống còn. Từng ấn phẩm báo chí và đội ngũ người làm báo Đảng cần luôn coi trọng bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ những thành tựu của công cuộc đổi mới; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; kịp thời phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch.

Nhà báo Việt Anh (Tạp chí Người làm báo) nhấn mạnh để có một tác phẩm báo chí tốt về nội dung, hấp dẫn về hình thức, trước hết phải có một thực tế hấp dẫn, sinh động. Với công tác xây dựng Đảng, đó là những vấn đề của cuộc sống được đưa vào Nghị quyết của Đảng Bộ các cấp để rồi được đưa vào thực tế cuộc sống, tác động tích cực, hiệu quả đến đời sống xã hội. Phải làm sao để những vấn đề về công tác xây dựng Đảng thực sự là những đề tài có sức hút với người dân và bạn đọc, có tác động tới cuộc sống của người dân.

Điều này phụ thuộc rất lớn vào việc đề ra những chủ trương, chính sách của Đảng, chính quyền các cấp. Những đổi mới theo hướng thiết thực, vì dân của công tác xây dựng Đảng sẽ tạo ra những đề tài hay, tiền đề để có những tác phẩm báo chí hấp dẫn đông đảo bạn đọc, khiến cho công tác xây dựng Đảng không còn là mảng đề tài "khô" như vẫn quan niệm.

Một thái độ ứng xử đúng mực, cầu thị với các cơ quan báo chí, nhất là những vấn đề mang tính phản biện của lãnh đạo địa phương sẽ là điều kiện để đề tài xây dựng Đảng không còn là đề tài "khó, khổ," đồng thời tăng tính hấp dẫn một cách lành mạnh của mỗi tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng.

Nhà báo Nguyễn Minh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí xây dựng Đảng, chia sẻ Ban Biên tập Tạp chí động viên các phóng viên phải nghiên cứu cơ sở, bám sát thực tiễn đời sống; phản ánh được ý kiến của nhân dân khi tham gia xây dựng Đảng. Qua kênh góp ý của nhân dân và qua sự phản ánh của báo chí giúp tổ chức Đảng điều chỉnh và góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp

Toàn Đảng đang tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, một là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và nhân dân. Các đại biểu nêu những vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng mà báo chí cần tập trung trong thời gian tới, nhất là trong giai đoạn Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; gắn tuyên truyền về xây dựng Đảng với tuyên truyền về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cho rằng công việc cụ thể là các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu đậm, mở chuyên mục về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; chuyên mục đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; chuyên mục tổng kết 30 đổi mới... qua đó làm nổi bật những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện , khẳng định quan điểm, chủ trương lớn của Đảng, đồng thời đấu tranh chống các luận điệu thù địch, bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng.

Các đại biểu đề nghị các cơ quan báo chí cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, có các hình thức khuyến khích, động viên phóng viên tham gia viết các tác phẩm hay đề tài về xây dựng Đảng./.