Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. (Ảnh minh họa: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Trong hai ngày 13-14/1, Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số nhà khách, khách sạn trên địa bàn Hà Nội được giao nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các đại biểu từ các địa phương về Hà Nội dự Đại hội hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, căn cứ kế hoạch của Bộ Y tế về việc tổ chức công tác y tế phục vụ Đại hội, Cục An toàn thực phẩm đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với mục đích kiểm soát hiệu quả an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm được tiến hành trước, trong thời gian diễn ra Đại hội.

Các khách sạn, nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ Đại hội phải bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và xuất ăn bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Các khách sạn, nhà hàng phải thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra nguyên liệu thực phẩm và chế độ lưu mẫu thức ăn theo quy định. Chủ các khách sạn, nhà hàng phải chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các khâu phục vụ ăn uống theo hướng dẫn của ngành y tế.

Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, các khách sạn được giao nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã nhận thức và chuẩn bị công tác đón tiếp các đại biểu. Đoàn kiểm tra đã thực hiện một số biện pháp kiểm tra nhanh việc đảm bảo an toàn thực phẩm...

Trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, giám sát các khách sạn để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các đại biểu về dự Đại hội./.