Kiểm tra sức khỏe cho các đối tượng chính sách. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu rộng, trong thời gian qua luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành và sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các địa phương về vấn đề này.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung đề nghị các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan về thực hiện chế độ đối với các đối tượng.

Các cấp cần thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, công khai, thuận tiện, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong thực hiện chế độ đối với các đối tượng, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến.

Qua các ý kiến phát biểu, hội nghị cơ bản nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tổng kết, đồng thời khẳng định cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các đơn vị, địa phương đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng về thực hiện chế độ đối với các đối tượng.

Các cấp đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy được vai trò của các tổ chức, phương tiện truyền thông trong tuyên truyền chế độ, chính sách, tổ chức tốt công tác tập huấn.

Các cấp đã thực hiện công tác xét duyệt, thẩm định, ra quyết định và chi trả chế độ bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ, công khai, chính xác. Quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị, địa phương thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, quản lý tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất giải quyết những vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện chế độ đối với các đối tượng.

Theo báo cáo, sau 4 năm triển khai thực hiện, với tinh thần chủ động, tích cực, đến nay, các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị, địa phương đã xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp cho 1.076.583 đối tượng, đạt tỷ lệ 89% so với dự kiến khảo sát ban đầu, trong đó trợ cấp một lần cho 1.075.152 người và trợ cấp hàng tháng cho 1.431 người.

Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với số đối tượng đã có quyết định hưởng chế độ và giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng từ trần được các đơn vị, địa phương trong cả nước quan tâm, tổ chức thực hiện khá kịp thời, chu đáo và đúng quy định.

Phương hướng thời gian tới, hội nghị xác định, phấn đấu trước tháng 6/2016 cơ bản hoàn thành việc xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; thực hiện đầy đủ, đồng bộ chế độ bảo hiểm y tế, kịp thời thực hiện chế độ mai táng phí theo quy định; tổ chức lưu trữ, quản lý hồ sơ khoa học, chặt chẽ…

Hội nghị đã quán triệt Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng, chỉ đạo của các Bộ, ngành, cơ quan chức năng về thực hiện chế độ đối với các đối tượng./.