Ngày 27/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký thay Thủ tướng Chính phủ, công điện số: 447/CĐ-TTg, gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông.

Công điện nêu rõ: Tại Thông báo số 91/TB-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam bổ sung ngay lực lượng thi công đập dâng thủy điện Buôn Tua Srah, đáp ứng cường độ đắp đập trên 25 nghìn m3/ngày. Tuy nhiên, đến nay cường độ đắp đập mới đạt 16 nghìn m3/ngày.

Để bảo đảm an toàn cho công trình và phía hạ du trong mùa lũ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam huy động đủ lực lượng, bảo đảm mục tiêu thi công đập dâng đạt cao trình 482 m trước ngày 30 tháng 4 năm 2009.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông và Tập đoàn điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thông báo số 91/TB-VPCP; huy động lực lượng thi công trong phạm vi quản lý để hỗ trợ Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam khi có yêu cầu./.

TTXVN/Vietnam+