Dưới đầu đề "Với ban lãnh đạo mới bước vào năm Tân Mão," báo Nước Đức Mới (Neues Deutschland) ngày 20/1 đã đăng bài viết của tác giả Detlef . D. Pries về thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11.

Bài báo viết: sau một tuần làm việc, ngày 19/1, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 đã bế mạc với việc bầu ra Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị mới, đứng đầu là tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo bài báo, Việt Nam bước sang năm mới Tân Mão từ ngày 3/2 tới, song trước khi đa phần 87 triệu người dân Việt Nam đón chào thời khắc chuyển giao sang năm mới, một sự kiện chính trị trọng đại và đầy ý nghĩa đã diễn ra ở Việt Nam. Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình hiện đại, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã được tổ chức với sự tham gia của các đại biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên, vạch ra đường lối phát triển cho Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2020.

Sau khi giới thiệu sơ lược về tiểu sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bài báo viết, tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá cao những thành tựu của 25 năm thực hiện chính sách Đổi Mới. Theo đó, với mức tăng trưởng bình quân 7,2% trong suốt thập kỷ qua, Việt Nam trở thành một trong những nước phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới và đã thoát khỏi cảnh đói nghèo. Từ năm 2003 đến 2008, tỷ lệ nghèo tại Việt Nam đã giảm từ 58% xuống 13%.

Trong năm qua, Việt Nam đã xuất khẩu 6,75 triệu tấn gạo, chiếm vị trí nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sau Thái Lan... Tuy nhiên, các đại biểu cũng nêu ra những vấn đề còn tồn tại ở Việt Nam như xuất khẩu nguyên liệu thô và hàng thủ công, khoảng cách giàu nghèo tăng, thâm hụt thương mại còn cao, đồng tiền Đồng mất giá...

Bài báo cũng dẫn lời các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác-Lênin luôn là nền tảng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng cũng như của cách mạng Việt Nam; quá trình quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội tại Việt Nam còn dài, song đại hội cũng đã xác định đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, được coi là tấm gương đạo đức cho cuộc chiến chống tham nhũng.

Dẫn lời ông Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, bài báo cho biết Việt Nam giữ vững chế độ một Đảng; vấn đề đa đảng đã có ở Việt Nam từ năm 1946, nhưng khi thực dân Pháp xâm lược thì chỉ có Đảng Cộng sản cùng với nhân dân Việt Nam chống lại cuộc xâm lược này. Hiện tại đa số nhân dân Việt Nam công nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Báo Thế giới Trẻ (junge Welt) số ra cùng ngày cũng đăng bài giới thiệu về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tính dân chủ tại đại hội đảng lần này.

Dẫn lời giáo sư Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, bài báo cho biết lần đầu tiên trong cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, dân chủ đã được đặt lên trước./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)