Ảnh minh họa. (Nguồn: BIC)

Tổng doanh thu phí bảo hiểm trong 6 tháng của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đạt 855,6 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với con số trên, ông Trần Hoài An, Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc BIC cho biết, đơn vị này đã hoàn thành 45% kế hoạch năm trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 772,8 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Bộ Tài chính: Sẽ kiểm soát ngoại tệ chuyển ra nước ngoài qua bảo hiểm]

Ông An đánh giá, so với cùng kỳ năm 2016, BIC đã có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Ông cho rằng, điều này một phần nhờ việc cơ cấu lại sản phẩm, kiểm soát các chi phí hoạt động, chi phí bồi thường và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Lãnh đạo BIC tính toán, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 91,8 tỷ đồng, hoàn thành 49,4% kế hoạch năm nay.

Đối với kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc BIC cho biết, công ty sẽ quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.900 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất theo kế hoạch sẽ đạt 186 tỷ đồng./.