Báo Nhân đạo của Pháp (Humanité) ngày 21/1 đã dành cả trang và ảnh cỡ lớn chụp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam, để minh họa cho bài viết về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI và đánh giá về thành công của công cuộc Đổi mới.

Bài báo cho biết mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính thế giới gây ra nhưng Đại hội Đảng lần thứ XI đã thành công và bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Bài báo cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã đề ra phương hướng phát triển kinh tế cho thập niên tiếp theo, với mục tiêu chủ yếu là gắn tăng trưởng chất lượng với sự phát triển ổn định bền vững, kết hợp phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương củng cố thành quả của công cuộc đổi mới, sự nghiệp đổi mới và toàn bộ quá trình đổi mới với việc nêu cao vai trò của mỗi đảng viên, củng cố điều lệ Đảng, nhằm điều hành đất nước tốt hơn.

Theo bài báo, Đại hội Đảng XI sẽ “tạo một luồng gió mới” cho sự nghiệp Đổi mới của Việt Nam. Theo Nghị quyết Đại hội XI, Việt Nam chủ trương thúc đẩy sự nghiệp đổi mới nhằm tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra như đạt tăng trưởng kinh tế trung bình 7-7,5% trong 5 năm tới và đến 2015, bình quân đầu người cố gắng đạt 2.000 USD/năm, đặc biệt tập trung thực hiện các ưu tiên như sử dụng các phương tiện công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ giáo dục nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường phòng chống tham nhũng.

Trong năm năm tới, Việt Nam sẽ cố gắng giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 2%, đảm bảo cho người dân có thu nhập ổn định cơ bản thoát khỏi đói nghèo và tránh việc tái nghèo, củng cố sự tăng trưởng hợp lý để đảm bảo xây dựng Việt Nam trở thành “một nước công nghiệp hóa và hiện đại hóa” từ nay đến 2020./.

Lê Hà/Paris (Vietnam+)