Ngày 8/1, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ tiếp nhận gần 300 tài liệu, hiện vật chiến tranh có giá trị thời kháng chiến chống Mỹ từ Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân.

Các hiện vật được tiếp nhận trong đợt này gồm quân trang, quân dụng, đồ dùng cá nhân, chiến lợi phẩm thu được… đã gắn bó sâu sắc với các cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hơn nửa thế kỷ qua.

Trong đợt hiến tặng lần này phải kể đến sự đóng góp của ông Bùi Xuân Chúc (31 hiện vật), ông Nguyễn Trung Phụng (70 tài liệu, hiện vật), ông Trương Tấn Khả (25 hiện vật), anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tạ Lưu (15 hiện vật)…

Theo ông Bùi Xuân Chúc - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Nin, đây là những tài liệu, hiện vật có ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử, thể hiện phong phú đời sống tinh thần của bộ đội Cụ Hồ, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí quật cường vượt qua mọi khó khăn, bom đạn khốc liệt của quân và dân.

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh sẽ trưng bày, giới thiệu các hiện vật vừa được tiếp nhận đến hết tháng Hai./.

Thanh Thương (TTXVN)