Nghi lễ chầu văn trong Lễ hội Phủ Dầy Nam Định. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 11/6, Bảo tàng tỉnh Nam Định đã tiếp nhận từ Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Nam Định và các nhà nghiên cứu văn hóa trên địa bàn tỉnh 400 cuốn sách tư liệu nghiên cứu về văn hóa có giá trị.

Đây là các cuốn sách nghiên cứu về các lĩnh vực dân tộc học, văn hóa phi vật thể, văn hóa dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo của 54 dân tộc Việt Nam do các giáo sư, tiến sỹ, nhà khoa học đã có nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử và văn hóa thực hiện.

Đánh giá về giá trị của các cuốn sách tư liệu, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Nam Định Hồ Đức Thọ nhấn mạnh, 400 cuốn sách với hơn 500 đề tài nghiên cứu mang những sắc thái riêng của từng vùng, miền, không chỉ nghiên cứu về vấn đề liên quan đến dân tộc học, xã hội học, phong tục, tập quán lễ hội của dân tộc Việt Nam mà còn phản ánh nhân sinh quan của người Việt đối với những giá trị truyền thống của dân tộc.

Riêng đối với tỉnh Nam Định, những cuốn sách này là tài liệu quý cung cấp thêm những dữ liệu khẳng định văn hóa dân gian tỉnh Nam Định nằm trong sự liên kết, tương tác với văn hóa của đồng bào các dân tộc trên cả nước.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Thư cho biết những cuốn sách nghiên cứu sẽ giúp các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, các học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu về những đặc trưng văn hóa Việt Nam.

Bảo tàng tỉnh Nam Định sẽ tổ chức bảo quản, lập danh mục bổ sung vào thư viện chuyên ngành của bảo tàng để phục vụ bạn đọc.

Trong số những cuốn sách nghiên cứu mà Bảo tàng tỉnh Nam Định tiếp nhận dịp này, có những cuốn như ''Trầu Cau nguyên nhất thư,'' ''Trầu Cau Việt điện tử'' và 2 tập tài liệu nghiên cứu ''Đoạn trường Tân Thanh'' (bản tiếng Nôm chép tay) và cuốn ''5.000 năm thư pháp Trung Hoa'' do ông Đỗ Đình Thọ, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định trao tặng./.