Ngày 16/6, tại Hà Nội, Báo Thời Đại, diễn đàn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ra mắt chuyên trang điện tử bằng ngôn ngữ Trung Quốc.

Chuyên trang có 20 trang và 80 chuyên mục, với lĩnh vực chủ đạo là chính trị xã hội và đối ngoại nhân dân. Chuyên trang có tên miền chính là: Shidai.com.vn; Shidai.vn và tên miền phụ: cn.Shidai.com.vn; cn.Shidai.vn.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Quang Thiện, Tổng Biên tập Báo Thời Đại cho biết, đây là chuyên trang điện tử bằng ngôn ngữ Trung Quốc đầu tiên thể hiện tiếng nói chính thức của nhân dân và của các tổ chức chính trị-xã hội Việt Nam.

Trang báo nhằm cung cấp thông tin đến tất cả những người có thể sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trên toàn thế giới và góp phần làm cho bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về đất nước, con người Việt Nam, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân Việt Nam về chính sách đối ngoại của Việt Nam, về tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu.

Chuyên trang cũng là kênh thông tin đối ngoại nhân dân chuyển tải tâm nguyện yêu hòa bình, trọng hữu nghị và ý chí bất biến bảo vệ Tổ quốc cũng như truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam.

Chuyên trang phấn đấu trở thành kênh thông tin trung thực, tôn trọng giá trị của lẽ phải, công lý, có phương pháp chuyển tải linh hoạt, uyển chuyển để vận động, kêu gọi một cách hiệu quả nhất về tình yêu hòa bình, trọng công lý, sự thật và lẽ phải của những đối tượng bạn đọc sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trên toàn thế giới, từ đó góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Nhân dịp này, kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2014), thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cảm ơn những đóng góp to lớn của các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực tuyên truyền các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong thời gian qua./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)