Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình Chu Thanh Hà cho biết: Ninh Bình đã xây dựng đồng bộ các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo hướng hiện đại, đồng bộ, chính xác và được cập nhật thường xuyên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Ninh Bình cũng triển khai nhiều biện pháp bảo vệ môi trường để phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Hiện tại, hầu hết các bệnh viện và trung tâm y tế tại thành phố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp và các huyện đã cơ bản xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống lò đốt rác thải y tế. Trên 70% số xã hình thành mô hình tổ tự quản thu gom rác thải nông thôn.

Ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình đã thẩm tra 137 báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt 17 đề án bảo vệ môi trường tại các làng nghề làm hàng thủ công truyền thống phục vụ du lịch. Các tổ chức doanh nghiệp, đơn vị sản xuất thực hiện 33 dự án cải tạo, phục hồi môi trường với tổng số tiền ký quỹ hơn 5 tỷ đồng.

Tại các khu công nghiệp trọng điểm như Tam Điệp (thị xã Tam Điệp), Khánh Phú (huyện Yên Khánh), Gián Khẩu (huyện Gia Viễn), đội ngũ cán bộ chuyên trách tài nguyên, môi trường thường xuyên lấy mẫu, phân tích và quan trắc ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, chất thải nguy hại đối với các cơ sở sản xuất nhằm đưa ra cảnh báo, kịp thời xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Những người dân tại các xã Trường Yên, Ninh Hải (huyện Hoa Lư), xã Gia Sinh (huyện Gia Viễn) trực tiếp tham gia vào việc chở đò phục vụ du khách được tập huấn chuyên sâu về công tác giữ gìn vệ sinh, thường xuyên tuyên truyền vận động khách du lịch không vứt rác xuống sông Sào Khê, sông Ngô Đồng, góp phần giữ gìn cảnh quan sinh thái và môi trường nước trong sạch.

Bên cạnh việc tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với đất đai, tỉnh Ninh Bình kiên quyết không cho phép khai thác khoáng sản tại các khu vực nằm trong quy hoạch phát triển du lịch.

Đặc biệt, đối với Quần thể danh thắng Tràng An đang được trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới vào năm 2014, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã cam kết với Hiệp hội bảo tồn thế giới (IUCN), Hội đồng quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS), tiếp tục thiết lập hành lang bảo vệ, ngăn chặn tất cả những tác động xấu đến môi trường tự nhiên.

Riêng khu vực bảo tồn nghiêm ngặt sẽ không có bất kỳ hoạt động khai thác nào làm ảnh hưởng đến tính vẹn toàn, nguyên gốc của di sản./.