Ảnh minh họa. (Nguồn: Bảo Việt)

Mức lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt sau 6 tháng đã đạt 789 tỷ đồng, hoàn thành 66,3% kế hoạch cả năm.

Theo số liệu vừa được tập đoàn này cho biết tối 1/8, tổng doanh thu hợp nhất nửa đầu năm nay của Bảo Việt đạt 11.707 tỷ đồng, tăng trưởng 20,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong số này, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ theo đánh giá có mức tăng trưởng cao với doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.080 tỷ đồng, tăng trưởng 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện Bảo Việt cho biết, doanh thu khai thác mới đạt của riêng Bảo Việt Nhân thọ là 1.242 tỷ đồng, tăng trưởng 40,3%.

Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ theo báo cáo đạt 3.225 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế qua đó được phía Bảo Việt tính toán đạt 789 tỷ đồng, hoàn thành 66,3% kế hoạch năm nay.

Cũng theo báo cáo, hơn 544 tỷ đồng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, tương đương 54,31% lợi nhuận sau thuế đã được Tập đoàn Bảo Việt chi trả cho cổ đông.

Về định hướng chiến lược phát triển giai đoạn năm 2016–2020, đại diện Tập đoàn Bảo Việt cho biết sẽ thực hiện chính sách chi trả cổ tức với mức tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế nhằm phân bổ lợi nhuận nhiều hơn cho tái đầu tư phát triển doanh nghiệp.

Trước đó, trong chiến lược giai đoạn năm 2016 - 2020, phía Bảo Việt cũng nêu mục tiêu đạt khoảng 80.000-85.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất vào năm 2020.

Cũng tới năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất theo kế hoạch của đơn vị này là khoảng 33.000-35.000 tỷ đồng./.