(Nguồn: NXB Trẻ)

''Dỡ mắm''
là một di cảo của nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển mới được ấn hành, sau 5 tập khác đã in trong những năm gần đây.

Vương Hồng Sển viết tập sách này vào năm 1983, nhan đề ''Dỡ mắm'' được tác giả giải thích: ''Mắm gài từ năm trước, nay lấy ra ăn, gọi là 'dỡ mắm'. Nhưng khi dỡ nắp mái ra, chỉ thấy những giòi!''

Những ghi chép của Vương Hồng Sển hướng về quá khứ, trong đó có thể là ''Nhớ Thuần Phong, Đông Hồ,'' hai con người của miền Nam xưa kia, hay trường trung học Chasseloup-Laubat danh tiếng của Sài Gòn một thuở, những nhân vật Nam kỳ mà ông từng biết mặt.

Nhưng cũng có lúc Vương Hồng Sển lùi về xa hơn với cõi Đông Dương, toàn quyền Paul Beau hay toàn quyền Paul Doumer, nhà máy rượu Fontaine (nhà máy rượu Đông Dương)... 

Giọng văn vẫn giống như Vương Hồng Sển mọi khi, hoài cổ và buồn bã, nhưng cũng thường xuyên có những nhận xét là lạ, bất ngờ./.